Надмірне мінеральне живлення веде до засолення ґрунтів та втрат органічної речовини

Земля

Надмірне використання мінерального живлення при скороченні запасів органічної речовини в ґрунті призводить до засолення ґрунтів.

Про це йдеться в матеріалі «Скільки коштує здоров’я ґрунту?» на SuperAgronom.com.

 За останніми даними ФАО, уже понад 424 млн га верхнього шару ґрунту (0-30 см) і 833 млн га надр (30-100 см) уражені солями. Зокрема, 85% уражених грунтів верхнього шару засолені, 10% — натрієві та 5% — сольово-натрієві, у свою чергу 62% уражених солями надр є засолені, 24% — натрієві, 14% — сольово-натрієві.

Нестача лабільної органічної речовини при надмірній кількості мінерального живлення змушує мікробіоценоз ґрунту використовувати гумус як джерело вуглецю і енергії. І хоч гумус — це дуже стабільна структура, яка погано піддається мікробній деградації, але за крайньої потреби мікроби знаходять спосіб живитися і ним. Таким чином, мінералізація органіки починає переважати над конденсацією (утворення нових органічних сполук) і ґрунт усе більше втрачає органічну речовину.

Щоб слідкувати за здоров’ям своїх земель, потрібно проводити постійний моніторинг стану ґрунтів, а крім агрохімічного, ще і мікробіологічний аналіз ґрунту. Це дозволить відслідкувати наступні критичні компоненти:

  • Динаміку змін вмісту органічної речовини в ґрунті.
  • Важливі структурні показники — ступінь ущільнення, вологоємність, еродованість.
  • Зміни мікрофлори ґрунту, зокрема накопичення патогенів, скорочення чисельності корисних груп мікроорганізмів.


0 коментарів